Hoşgeldiniz: Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk
 Yeni Kullanıcı / Giriş Şu ana kadar 4706644 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007  
Menü

Benim Köşem
· Sunuş
· Bahtiyar Vahapzade
· Türk Ninnilerinin Dili
· Türkiye'nin Bekçisi
· Nevruz
· Pileki/Bileki
· Karatekin Gazi

Uyarı

Bu sitedeki yazılar, yazarının önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve depolanamaz.


Ödüller
Gazi Üniversitesinden Yayın Ödülü
2012

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ İLE TÜRK MİLLETİNİN MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”NE HİZMET ÖDÜLÜ
2011

2010 Yılı Türk Halk Bilimine Hizmet Ödülü
2010

2008 Yılı Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü
2008

Dergi-Sempozyum

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu

1. Uluslararası Türkçe Öğretimi Öğrenci Kongresi

Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi

Avrupa'ya Türk Göçü'nün 50. Yılında Türkiye - Avusturya İlişkileri Sempozyumu


www.wir-kinder.de
www.wir-kinder.de

Hit
Şu ana kadar
4706644
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007

Hava Tahmin
İstanbul Ankara
İzmir Antalya
Adana Bodrum

Google Arama
GoogleSigaraya HayırIII. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
III. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları KongresiKısa adı BATTAM olan ve Dr. Hüseyin Özkan’ın başkanlık yaptığı Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen III. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresine aşağıda özeti bulunan bildiri ile katıldık.

SALTIK-NAME’YE GÖRE “BATI TRAKYA”

Saltık Gazi ile ilgili rivayetler 15. yüzyılda halk arasında, özellikle Balkanlarda, yaygın olarak anlatılmaktadır. Bu durum, Cem Sultan'ın dikkatini çeker. Yanındaki görevlilerden biri olan Ebü'l Hayr-ı Rûmî'yi, Sarı Saltık ile ilgili rivayetleri toplamak üzere görevlendirir ve Saltık Gazi'ye ait menkıbelerin yazıya geçirilmesini sağlar. Eserin yazarının verdiği bilgilere göre Saltık-nâme’nin yazılışı yedi yıl sürmüştür. Dolayısıyla eser, Ebü'l Hayr-ı Rûmî tarafından, 1473-1480 yılları arasında, Edirne’de yazılmıştır.

Saltık-nâme'yi halk ağzından derleme suretiyle yazıya geçiren Ebü'l Hayr-ı Rûmî, Edirne ve günümüzde Batı Trakya sınırları içerisinde kalan coğrafyadan bahsederken şaşırtıcı şekilde ayrıntılara girmiş, mekanları ve tarihî olayları en ince noktalarına kadar tasvir etmiştir.

Saltık-name’deki bilgilere göre Batı Trakya’ya Türkler üç aşamada yerleşmişlerdir:

Bunlardan birinci aşaması, gayrimüslim Tatarlardır. Bahsedilen Tatarlar, Karadeniz’in kuzeyinden gelip bu bölgede iskân eden Hun, Bulgar, Kuman ve Peçenek Türkleridir. Gerçekten de Tatarköy (>Seterna), Tatar Yeniköy (>Neochorl), Balabanköy (>Dialampi), … gibi yer adları gayrimüslim Tatarların mirası gibi görünmektedir.

İkinci aşama ise, Selçuklular döneminde Çanakkale Boğazı’nı geçip Edirne ve çevresine yerleşen Müslüman Türklerdir. Saltık-name, bu ikinci aşama üzerine yani 1200’lü yıllarda, Saltık Gazi zamanında bölgeye yapılan göçler, iskanlar, savaşlar ve tarihî olaylar üzerine kaleme alınmış bir eserdir. Dolayısıyla eser, Osmanlı fethinden önce bölge hakkında bize önemli bilgiler ulaştırması bakımından çok değerlidir. Nitekim Lavara’nın eski adı Saltıkköy, Valtos’unki ise Saltıklı’dır. Bu yer adları, o dönemin mirası olmalıdır.

Üçüncü aşaması ise, Batı Trakya’nın Osmanlı Dönemi’ndeki fethi ile ilgilidir. Eserin yazarı Ebü'l Hayr-ı Rûmî, eserin son kısmını Osmanlıların fethine ve iskanına ayırmıştır. Batı Trakya yer adlarının çoğunluğu da Osmanlı iskânından sonra kalmış gibi görünmektedir: Otmanlı, Beyköy, Bayatlı, Vakıf, Beygirciler,

Saltık-name’de günümüz Batı Trakya sınırları içerisinde kalan mekânlar hakkında da çok önemli bilgile bulunmaktadır. Örneğin, Arda nehrinin kenarındaki Tanrı Dağı’ndan Mekri şehri ve Mekri kalesinin durumuna, Arda nehri ve Meriç nehrinin suyunun özelliklerinden bu nehirlerin adlarını alışı ile ilgili efsanelere, Gümilcine ve Dimetoka şehirlerinin coğrafyasına kadar belki de eşi benzeri hiçbir kaynakta bulunmayacak bilgiler ve rivayetler Saltık-name’de karşımıza çıkmaktadır.

Biz bildirimizde eseri baştan sona tarayarak, Türklüğün güzide bir parçası olan Batı Trakya’ya ait Selçuklu öncesi, Selçuklu Dönemi ve Osmanlı Dönemi ile ilgili bilgi ve rivayetleri, başka kaynaklarla da karşılaştırarak bilim dünyası ile paylaşmaya çalışacağız.


III. Uluslar arası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresi'nden Görüntüler
Copyright © Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2009-02-06 (2124 okuma)

[ Geri Dön ]
Content ©
İstiklâl Marşı


3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Türklerin Dünyası Dergisi
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
Yirmiyedinci sayımız Vol. 10, No. 1 (2018) yayınlanmıştır.

Özlü Söz

Şimdi gerçek olan, bir zamanlar yalnızca hayalimizdi.
(William Blake)


Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi

Yayımlanan Kitaplarımız
Son Dakika

Pano

oyun komedi sohbet


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.03 Saniye


EBlue Theme by Nuke Scripts.