Hoşgeldiniz: Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk
 Yeni Kullanıcı / Giriş Şu ana kadar 4706666 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007  
Menü

Benim Köşem
· Sunuş
· Bahtiyar Vahapzade
· Türk Ninnilerinin Dili
· Türkiye'nin Bekçisi
· Nevruz
· Pileki/Bileki
· Karatekin Gazi

Uyarı

Bu sitedeki yazılar, yazarının önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve depolanamaz.


Ödüller
Gazi Üniversitesinden Yayın Ödülü
2012

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ İLE TÜRK MİLLETİNİN MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”NE HİZMET ÖDÜLÜ
2011

2010 Yılı Türk Halk Bilimine Hizmet Ödülü
2010

2008 Yılı Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü
2008

Dergi-Sempozyum

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu

1. Uluslararası Türkçe Öğretimi Öğrenci Kongresi

Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi

Avrupa'ya Türk Göçü'nün 50. Yılında Türkiye - Avusturya İlişkileri Sempozyumu


www.wir-kinder.de
www.wir-kinder.de

Hit
Şu ana kadar
4706666
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007

Hava Tahmin
İstanbul Ankara
İzmir Antalya
Adana Bodrum

Google Arama
GoogleSigaraya HayırDİL BAYRAĞIMIZ TÜRKÇE
Dil Bayrağımız Türkçe
İki yıl önce Mersin'de Türk bayrağı ayaklar altına alınmış, çiğnenmekten son anda bir güvenlik görevlisi kurtarmıştır. Bayrak çiğnemek gibi ahlaksızca, hayasızca davranışa Türk milleti, ülkenin her tarafında bayrağını yükselterek cevap vermiştir. Türk bayrağına karşı yapılan bu saldırıyı kınıyor, tepki gösteren herkesi kutluyoruz.

Türkün bayrağı kutsaldır. Fakat bayrakla beraber kutsal olan pek çok değeri vardır. Türk ekonomisi bir bayraktır, Türk hukuku bir bayraktır, Türk kültürü bir bayraktır, Türk dili bir bayraktır, ... Bir başka söyleyişle bu unsurların hepsinin toplamı göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayraktır.

Bayrağına karşı yapılan saldırıyı kınayan Türk milleti, hukukuna, ekonomisine, kültürüne, diline, hatta vatanına saldıranlara aynı tepkiyi neden göstermez?

Dil bayrağımız Türkçe, tam anlamıyla yerlerde sürünmektedir. Nasıl mı?

Caddelerimiz adı koyulmamış bir işgal altındadır. İş yeri isimleri, Türkiye'nin her yerinde çok büyük bir çoğunlukla yabancılaşmıştır. Türkiye'de Türk iş adamları tarafından üretilen ürünlerin adları çok büyük oranda yabancıdır. Türkiye'de üretilen öğrenci çantalarının üzerinde yazılan tuhaf kelimeler nedir? Öğrencilerin kullandıkları okul defterlerinin kapaklarına yazılan acayip kelimelere kim merak edip bakmıştır? Gençlerin giydiği elbiselerin ön ve arkalarına koyulan kocaman harfli ifadelerde neler anlatılmaktadır?

Bunları neden anne ve babalar merak etmez? Nasıl satın alıp çocuğunun önüne koyabilir?

Türk milleti aynı bataklığa Osmanlıların son döneminde de saplanılmıştır. Ticaret hayatı tam anlamıyla Arapça ve Farsça kelimelerden oluşmakta iken çok sesli koroya Tanzimat'ın ilânından sonra da batı dilleri dahil edilmişti. Sıkıntıları gören Atatürk, Harf İnkılabı'ndan önce sorunu kanun çıkararak çözmüştür.

10 Nisan 1926 gün ve 805 sayılı (22.04.1926 tarih ve 353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun" şöyledir:

1. Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseseler, Türkiye dâhilindeki her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmağa mecburdurlar.

2. Ecnebi şirket ve müesseseler için bu mecburiyet Türk müessesatı ile ve Türkiye tebaasından olan efrat ile muhabare, muamele ve temaslarına ve devair ve memurini devletten birine ibraz mecburiyetinde bulundukları evrak ve defterlerine hasredilmiştir.

3. İkinci maddede mezkûr şirket ve müessesele muamelâtında Türkçeden başka bir lisanı dahi ilaveten kullanabilirlerse de asıl olan Türkçe olup mesul imzaların Türkçe metin zirine vaz'ı mecburidir. Bu memnuiyete rağmen imza diğer lisanla yazılmış kısım veya nüshanın altına mevzu olsa dahi Türkçesi muteberdir.

4. Bu kanunun mevkii meriyete vaz'ından sonra birinci ve ikinci maddeler ahkâmına muhalif olarak tanzim kılınmış olan evrak ve vesaik şirket ve müesseseler lehine nazarı itibara alınmaz.

5. Yukarıdaki maddeler ahkâmı 1 kânunusani 1927 tarihinden itibaren tatbik edilir.

Mezkûr müddetin hulûlüne kadar 10 Mart 1332 tarihli kanunun 1, 2, 3, 4, 5 inci maddeleri ahkâmı caridir. Bu maddeler 1 kânunusani 1927, diğer maddeler de işbu kanunun neşri tarihinden itibaren mülgadır.

6. Bu kanunun hilâfına hareket edenler hakkında ait oldukları vekâletler memurini mahsusasının tutacakları zabıt varakaları hilâfı sabit oluncaya kadar muteberdir.

7. Bu kanun hilâfında hareket edenler aleyhine ait olduğu vekâletlerin veya alâkadarların müracaatı üzerine hukuku âmme dâvası ikame olunur. Bu kanunun ahkâmını muhalif hareket edenlerden birinci defasında 100 liradan 500 liraya kadar ağır cezayı nakdi alınır. Mükerrirlerden iki kat alınmakla beraber ticarethaneleri bir haftadan bir seneye kadar sed ve icrayı ticaret etmeleri menolunur.

8. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

9. Bu kanunun icrasına Ticaret, Adliye ve Nafıa Vekilleri memurdur.

Bu hükümlerin, kamu kuruluşları da dahil, yıllarca niçin uygulanmadığı merak konusudur. Türkçe, bir tek Kurtuluş Savaşı'nı yapanlara mı lazım idi?
Ticaret hayatımızdaki yabancılaşma ve yozlaşma, pek çok bilim adamı ve aydınımızı rahatsız etmiş, çeşitli yollarla gündeme getirilmiştir. Karaman, Niksar, Alaşehir ve diğer bazı şehirlerin belediye meclisi tarafından ticaret hayatında Türkçe isim kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu güzellik, her nedense Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilememiş, dolayısıyla yaygınlaşamayıp mahallî kalmıştır. Bu durum Türkiye'de yaşayan herkesi rahatsız etmeli, her Türk vatandaşı Türkçeye sahip çıkmalıdır.

Dil bayrağmız güzel Türkçemizi hiç kimsenin kirletmeye hakkı yoktur.

Copyright © Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-04-04 (3812 okuma)

[ Geri Dön ]
Content ©
İstiklâl Marşı


3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Türklerin Dünyası Dergisi
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
Yirmiyedinci sayımız Vol. 10, No. 1 (2018) yayınlanmıştır.

Özlü Söz

Şimdi gerçek olan, bir zamanlar yalnızca hayalimizdi.
(William Blake)


Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi

Yayımlanan Kitaplarımız
Son Dakika

Pano

oyun komedi sohbet


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.04 Saniye


EBlue Theme by Nuke Scripts.